Slutspurt på Mid Season Sale - NU: 40%.

Slutspurt på Mid Season Sale - NU: 40%.

TÄVLINGSVILLKOR VINN ETT PAR CLUB C VINTAGE SNEAKERS FRÅN REEBOK

BESKRIVNING AV TÄVLINGEN

 • Tävlingen organiseras av Bestofbrands.com/Aroporth AB, org. nr 556680-9439, registrerad adress Morabergsvägen 10, 152 42 SÖDERTÄLJE, telefon 010-762 29 97 och e-post: [email protected]
 • Dessa Tävlingsvillkor beskriver villkoren för tävlingen och vilken typ av information vi samlar och hur vi använder den. Dessa Tävlingsvillkor kan komma att ändras från tid till annan, och vi kommer då att uppdatera dem på denna sida.
 • Deltagande är avgiftsfritt och utan krav på köp.
 • För att delta i tävlingen måste du bo i Sverige, vara över 18 år samt acceptera reglerna för tävlingen.
 • Vi kommer endast skicka marknadsföring till dig om du har lämnat ditt samtycke till det genom att delta i tävlingen.
 • De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn, efternamn att publiceras på Internet.
 • Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på [email protected] eller telefon 010-762 29 97 så hjälper vi dig.
 • Mer information finns under avsnittet behandling av personuppgifter.
 • Genom att godkänna dessa Tävlingsvillkor ger du oss din tillåtelse att dina personuppgifter kommer att behandlas i syfte att administrera tävlingen, se nedan avsnitt om behandling av personuppgifter.
 • Anställda vid Best of Brands eller deras anhöriga får inte delta i tävlingen.

BESKRIVNING AV PRISER

 • Vi tävlar ut ett par herr och ett par dam Club C Vintage Sneakers från Reebok, till ett värde av cirka 1399 SEK.
 • Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.
 • Priset är personligt och kan ej överlåtas till annan person.
 • Genom att du skickar in ditt bidrag i tävlingen överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till Best of Brands. Detta innebär bland annat att samtliga dina rättigheter till bidraget upphör och att Best of Brands får använda bidraget, utan begränsning i tid, på valfritt sätt, dock endast inom Best of Brands verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.
 • Best of Brands tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats eller blivit för sent registrerade till Best of Brands. Best of Brands tar inte heller ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan eller slutresultatet av tävlingen.

SÅ HÄR UTSES VINNAREN

 • Vinnaren kommer att kontaktas via e-post.
 • Vinnaren utses, om ej annat anges, utifrån prestation och vad juryn anser är bästa motiveringen. Juryns beslut går inte att överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.
 • Best of Brands har rätt att utse en ny vinnare om vinnaren inte hör av sig till Best of Brands inom 7 dagar från att vinnaren har meddelats i den kanal där tävlingen sker i.

TILLÄMPLIG LAG

 • Tävlingarna och dessa villkor är utformade och regleras enligt svensk lag.

VILLKORSÄNDRINGAR OCH AVBRYTANDE AV TÄVLING

 • Best of Brands har rätt att i den mån det tillåts enligt tillämplig lag, ändra dessa Tävlingsvillkor. Varje sådan villkorsändring kommer att träda i kraft vid den tidpunkt som de publiceras på denna webbsajt.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg när du deltar i våra tävlingar. Vi vill därför informera om vilka personuppgifter vi samlar in om dig och vad vi gör med dessa uppgifter. Vi samlar in olika typer av information beroende på vilken sorts tävling du deltar i. Best of Brands ansvarar för insamling och kontroll av all data som samlas in.

PERSONUPPGIFTER SOM VI SAMLAR IN:

 • Förnamn, Efternamn, E-post och Mobilnummer.

Hur och varför vi behandlar dina personuppgifter:

 • För att kunna administrera tävlingen och ditt konto.
  Laglig grund: Best of Brands behandlar dina personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att vi ska uppfylla tävlingsvillkoren samt administrera ditt konto med stöd av vårt berättigade intresse att tillhandahålla en bra tävling till dig.
 • För att kunna tillhandahålla en bra användarupplevelse av tävlingen.
  Vi samlar in uppgifter om namn, e-post, mobilnummer av tävlingstekniska skäl; dels för
 • Laglig grund: Best of Brands behandlar dina personuppgifter i den mån det är nödvändigt för vårt berättigade intresse av att tillhandahålla dig en bra användarupplevelse. I den mån personuppgifter som samlas in med cookies eller liknande tekniker använder vi dem med stöd av ditt samtycke enligt lag om elektronisk information.
 • För att rikta direktmarknadsföring till dig.
  Laglig grund: Förutsatt att du som deltagare uttryckligen har samtyckt till att motta marknadsföring från oss för de produkter och tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av kommer vi att använda nödvändiga personuppgifter för att tillhandahålla personligt anpassat innehåll och skicka direktreklam till dig.

Hur vi delar dina personuppgifter:

Namn på tävlingens vinnare kommer att publiceras i Best of Brands sociala kanaler. Vinnaren samtycker genom sitt deltagande i tävlingen till att låta Best of Brands använda dennes namn i allt publiceringsmaterial och för marknadsföringsändamål av relevans för tävlingen.

 • Alla personuppgifter som rör vinnaren eller andra tävlingsdeltagare kommer enbart att användas i enlighet med tillämplig dataskyddsreglering och kommer inte på annat sätt att lämnas ut till en tredje part utan tävlingsdeltagarens på förhand samtycke därtill.
 • I den mån tävlingen sker på vår Facebook-sida, kommer vi att inhämta ditt samtycke till att vi delar dina personuppgifter med Facebook innan sådan behandling sker. Med ditt samtycke kommer vi att dela [ditt namn, din användarprofil] med Facebook så att de kan administrera kommunikation för tävlingen. Vad sedan Facebook gör med personuppgifterna regleras av Facebooks personuppgiftspolicy och hur du har ställt in dina personuppgiftsinställningar.
 • För att kunna leverera eventuella priser till dig kan vi behöva dela dina personuppgifter med våra tjänsteleverantörer för frakt. Detta innefattar ditt namn, din adress och din postadress.

Dina rättigheter:

 • Du har rätt att begära att få kopia av de personuppgifter vi har om dig
 • Du har rätt att begära att vi korrigerar felaktiga uppgifter
 • Du har rätt att begära att vi ska radera vissa personuppgifter, kontakta [email protected] eller på telefon 010-762 29 97.
 • Du har rätt att göra ett klagomål om hur vi använder dina personuppgifter, i Sverige är tillsynsmyndigheten Datainspektionen ([email protected] )
 • Även om du vid registrering har samtyckt till att få direktmarknadsföring har du även rätt att i ett senare skede motsätta dig att vi skickar marknadsföring till dig om våra produkter och tjänster. Det gör du genom att kontakta oss.

Frågor

För mer information om dina rättigheter angående behandling av dina personuppgifter, se Best of Brands Integritetspolicy eller kontakta oss på [email protected] eller telefon 010-762 29 97 så hjälper vi dig.

1-3 dagars leverans Fri frakt från 999 kr